Atrakcje - Stary cmentarz Szalayowski

Stary cmentarz Szalayowski

Stary, zabytkowy cmentarz w Szczawnicy  –  czynny w XIX wieku znajduje się poniżej ul. Głównej 1, na wprost od wylotu ul. Zdrojowej.
 
Cmentarz powstał w wyniku zarządzania władz austriackich z 1784 roku o zakazie chowania zmarłych na cmentarzach przykościelnych, o nakazie ich likwidacji i nakazie zakładania cmentarzy poza obszarami zabudowy. Pierwsze pochówki na cmentarzu nastąpiły w 1832 roku. Do cmentarza prowadziły schodki w dół z głównej ulicy, a sam cmentarz został otoczony murem z kamienia.
Szybki rozwój Szczawnicy spowodował, że wkrótce i ta lokalizacja nie spełniała wymogów cesarskich. O zamknięciu cmentarza zdecydowano już w 1879 roku, ale doszło do niego ostatecznie w 1895 roku.
 
W 2010 roku doszło do podpisania między Miastem i Gminą Szczawnica a Parafią umowy nieodpłatnego użyczenia terenu cmentarza Szalayowskiego, co umożliwia podjęcie działań konserwatorskich zarówno cmentarza, jak i kaplicy.
 
Na terenie cmentarza zachowały się jedynie nieliczne nagrobki znaczniejszych zmarłych. Groby chłopskie, które były mogiłkami ziemnymi z zatkniętymi drewnianymi krzyżami, ulegały szybkiej dezintegracji. Na cmentarzu spoczywają m.in.:Wawrzyniec Citwic ( najstarszy zachowany nagrobek z 1840 roku),  Franciszek Tomanek ( dzierżawca Spółki Zdrojowisk Krajowych), oraz Jan Zielonka
zarządca Górnego Zakładu Zdrojowego.
 
Zachowało się kilkanaście nagrobków kuracjuszy ze wszystkich stron Królestwa Polskiego,
Litwy i Galicji.
 
Kaplica pw. Zmartwychwstania Pańskiego
 
Tuż przy cmentarzu znajduje się niepozorna, neogotycka kaplica cmentarna pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego ufundowana przez Józefa Szalaya, poświęcona 28 września 1870 roku.
 
W kaplicy znajdują się: ołtarz z obrazem Chrystusa Zmartwychwstałego,
kartusz herbowy Szalayów w lunecie sklepienia. krypta grobowa ze szczątkami członków rodziny Szalayów oraz słynnego fotografa Awita Szuberta .
 
Tablica epitafijna na południowej ścianie z tekstem: Poległym w walkach o wolność w XV-tą rocznicę odzyskania niepodległości. Tablica ta pierwotnie umieszczona była na fasadzie kaplicy, została przeniesiona do wnętrza w latach 70. XX wieku.
 
Na zewnętrznej ścianie kaplicy w 2002 roku uroczyście wmurowano tablicę poświęconą Józefowi Szalayowi, z tekstem w 2 językach: po polsku i po węgiersku. Tablica została ufundowana przez ówczesnego konsula generalnego Węgier w Krakowie 
Istvána Kovácsa  a zaprojektowana przez  Bronisława Chromego.
 

schowek

0

Imię i nazwisko *

Twój adres e-mail *

Twój numer tel.

Temat wiadomości *

Treść wiadomości *
  • Schowek pozwala na dodawanie interesujących Cię obiektów noclegowych i póŸniejszą ich analizę.
  • Schowek "pamięta" dodane obiekty, nawet po wyłączeniu przeglądarki.
  • Dzięki schowkowi można wysłać wiadomoœć e-mail do kilku obiektów jednocześnie.
    W tym celu zaznacz interesujące obiekty i przejdź do opcji "Wyślij mail do wybranych obiektów".
  • Aby zminimalizować schowek, kliknij na     
  • Aby ukryć schowek, kliknij na     
  • Aby przywrócić schowek, kliknij na pokaż schowek dodaj na górze strony lub      w dolnej części, po lewej stronie.