Atrakcje - Cerkiew w Jaworkach z barokowych ikonostasem

Cerkiew w Jaworkach z barokowych ikonostasem

 Obecny Kościół (Kosteł) w Jaworkach został wystawiony w 1798 roku, pod wezwaniem  św. Jana Chryzostoma i należy do architektury określanej mianem ”józefińskiej”. Jest to typ świątyni  późnobarokowej,  już z pewnymi cechami klasycyzmu.
Murowana z kamienia,  otynkowana, o dachu dwuspadowym, pierwotnie krytym gontem (obecnie blachą), z wieżą zwieńczoną podwójnym baniastym hełmem.
 
Zgodnie z tradycją łemkowską kamień na budowę został sprowadzony z Drużbaków (obecne Rużbachy w Słowacji).
Wewnątrz kościoła znajduje się polichromia wykonana w 1926 roku przez Andreja Demkowicza.
 
Cenny, zabytkowy ikonostas pochodzi z XVIII wieku. Zakomponowany został na ciemnozielonym tle ze złoceniami, o wiciach roślinnych i motywach kwiatowych. 
 
Gzymsy i pilastry dzielą poszczególne strefy ikonostasu: carskie i diakońskie wrota, Deesis, Ostatnią Wieczerzę, Mandylion, 12 prazdników  i 
ikony namiestne  z tą szczególną chramową, przedstawiającą patrona cerkwi –Jana Chryzostoma.
 
W 2009 roku ikonostas został poddany gruntownej konserwacji, dzięki czemu można go podziwiać w pełnej krasie.
 

schowek

0

Imię i nazwisko *

Twój adres e-mail *

Twój numer tel.

Temat wiadomości *

Treść wiadomości *
  • Schowek pozwala na dodawanie interesujących Cię obiektów noclegowych i póŸniejszą ich analizę.
  • Schowek "pamięta" dodane obiekty, nawet po wyłączeniu przeglądarki.
  • Dzięki schowkowi można wysłać wiadomoœć e-mail do kilku obiektów jednocześnie.
    W tym celu zaznacz interesujące obiekty i przejdź do opcji "Wyślij mail do wybranych obiektów".
  • Aby zminimalizować schowek, kliknij na     
  • Aby ukryć schowek, kliknij na     
  • Aby przywrócić schowek, kliknij na pokaż schowek dodaj na górze strony lub      w dolnej części, po lewej stronie.